Kết nối thuận tiện chưa từng có

Đăng ngày 30/11/2023

Vinbus kết nối với các điểm du lịch trung tâm Hà Nội và di chuyển ba quận Ocean City miễn phí City tour Ocean City khám phá văn hoá, kiến trúc, cảnh quan được tổ chức bài bản chuyên nghiệp mang nguồn khách tham quan từ nội đô thành phố về.

Đăng ký nhận thông tin

    Ocean City - Phố Đông Hà Nội
    Số điện thoại
    0376.976.333
    Trang chủ
    Bảng giá bán (18/06/24)